Kontaktni podatki
Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo
Na Loko 2
8000 Novo mesto

Slovenija