Kontaktni podatki
Fakulteta za strojništvo Maribor

Smetanova ul. 17
2000 Maribor

Slovenija