Kontaktni podatki
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva cesta 6,
1000 Ljubljana

Slovenija