Kontaktni podatki
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije

Kidričeva ulica 25

3000 Celje
Slovenija


Kontakt:

dr. Aleš Hančič
041 391 155
ales.hancic@tecos.si

TECOS je tehnološki center, ustanovljen kot zavod zasebnega prava leta 1994, na pobudo slovenskih orodjarjev s strani Vlade Republike Slovenije, Mestne občine Celje in Gospodarske zbornice Slovenije. Naša vizija je postati dolgoročen strateški razvojni partner proizvodnim podjetjem kovinskopredelovalne in druge industrije v Sloveniji in širši regiji ter postati evropsko prepoznaven tehnološki center na področju razvoja novih izdelkov, orodij in tehnologij. Naše poslanstvo je lasten razvoj ter sledenje najbolj naprednih tehnologij in znanstveno-raziskovalnih dosežkov ter njihovem prenosu v industrijsko prakso na področjih orodjarstva in predelovanja materialov, tako polimernih kot tudi kovinskih ter racionalizacija poslovanja malih in srednje velikih podjetij v panogi z identifikacijo, vzpostavljanjem in uporabo skupne RR-infrastrukture. Naši cilji pa so nuditi kakovosten in hiter servis svojim strankam, soustvarjati razvoj na izdelkih in tehnologijah z visoko dodano vrednostjo, pomagati slovenskim orodjarjem k stabilni rasti obsega poslovanja, pokrivati vrzeli na področju izdelovalnih tehnologij v formalnem sistemu izobraževanja.