Kontaktni podatki
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova 60
1000 Ljubljana
Slovenija

Kontakt:
Irena Meterc
040 396 660
irena.meterc@spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija spodbuja podjetništvo ter razvoj in inovativnost v slovenskem gospodarstvu. Uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite in izvozno naravnane družbe. Ena od ključnih nalog agencije je krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovalna vloga med gospodarstvom in podpornimi strukturami na eni strani ter oblikovalci politik na drugi je pri tem ključnega pomena.

Prodajna akcija

Podpiramo slovenska podjetja pri procesu strateške transformacije in vključevanja trajnostnih načel v vse procese poslovanja. V poglobljen proces trajnostne strateške transformacije smo v zadnjih dveh letih vključili že več kot 60 podjetij. Na YouTube kanalu si lahko pogledate izjave podjetij o doseženih učinkih trajnostne strateške transformacije in obiščete spletno stran, kjer so na voljo vse informacije v zvezi z nadaljnjimi ukrepi v podporo trajnostnemu poslovanju slovenskih podjetij.

SPIRIT - Prirocnik trajnostne poslovne strategije