Kontaktni podatki
Združenje Manager
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Kontakt:
Nina Oštrbenk
01 589 85 84
nina.ostrbenk@zdruzenje-manager.si

Združenje Manager je največje združenje managerjev v Sloveniji, ki že več kot 32 let spodbuja razvoj slovenskega managementa. »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka« je poslanstvo, ki usmerja vsak naš korak. Povezujemo več kot 1.200 slovenskih managerjev in managerk, aktivno sodelujemo pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji, soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, napredek in blaginjo države ter spodbujamo spoštovanje poslovne etike med managerji. Vrednote, ki jih živimo, so spoštovanje, zaupanje, odgovornost, etika in sodelovanje.

Prodajna akcija:

Podjetja danes, če želijo biti uspešna jutri, nimajo več izbire, ali trajnostne principe vključiti v svoje poslovanje ali ne. Trajnost postaja nuja zaradi evropske zakonodaje, odklonilnega odnosa potrošnikov do onesnaževalcev in izkoriščevalcev okolja ter družbe. Hkrati postaja trajnostna usmerjenost konkurenčna prednost podjetja pri iskanju najboljših kadrov, ki v veliki meri odhajajo v tujino. V Združenju Manager bomo teme trajnostnega voditeljstva vpeljali v naše glavne programske sklope in dogodke, tudi na Managerski kongres, ki bo 30. septembra in 1. oktobra v Portorožu. Postanite pokrovitelj trajnostnega razvoja pri ZM. Več: https://www.zdruzenje-manager.si/sl/baza-znanja/trajnostno-voditeljstvo/