Kontaktni podatki
LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Selca 163
4227 Selca
Slovenija

Kontakt:
Tatjana Jelenc
041369807
tatjana.jelenc@lotric.si

Z ljubeznijo do meroslovja že skoraj tri desetletja opravljamo kalibracije, overitve in preskušanja, razvijamo vrhunske in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Izvajamo meritve v okolju, proučujemo vpliv dejavnikov na varnost objektov ter izvajamo storitve monitoringa, avtomatizacije in vzpostavitve telemetričnih sistemov za spremljanje in upravljaje procesov na daljavo. Prenašamo znanje, zastopamo najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbimo za razvoj in napredek področja meroslovja.

Prodajna akcija

Smo vodilni ponudnik “vse v enem” meroslovnih rešitev. S kar 199 akreditiranimi postopki večini strank pa pokrijemo 95 % vseh meroslovnih potreb. Od leta 2015 v ospredje našega delovanja postavljamo razvoj lastni meroslovnih produktov in rešitev po meri naročnika, ki omogočajo vse večjo stopnji avtomatizacije proizvodnih in poslovnih procesov. Na tem mestu velja izpostaviti merilna sistema EXACTUM za samodejni nadzor parametrov okolja, merilne sisteme TRAMES za potrebe vhodne, vmesne in končne kontrole izdelkov ter SCADA sisteme za daljinsko nadzorovanje in krmiljenje različnih tehnoloških procesov.