Priznanje TARAS Danfoss Trati in Institutu Jožefa Stefana

Podjetje Danfoss Trata in Institut Jožef Stefan sta prejemnika letošnjega priznanja TARAS, s katerim organizator osrednjega strokovnega dogodka slovenske industrije Industrijski forum IRT nagrajuje najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij. Prejeli so ga za razvoj inteligentnih motornih pogonov, ki omogočajo optimizacijo celotnih omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja. 

Priznanje TARAS so podelili v zaključku prvega dne osrednjega strokovnega dogodka slovenske industrije Industrijski forum IRT. »Priznanje TARAS je namenjeno predvsem spodbujanju in poudarjanju pomena sodelovanja med gospodarstvom in znanstveno-raziskovalnim okoljem, katerega rezultat je inovacija, ki bi ne nastala brez tega sodelovanja,« je ob razglasitvi prejemnikov priznanja izpostavil dr. Tomaž Perme, vodja odbora za podelitev priznanja Taras, ki sta ga podelila skupaj z Darkom Švetakom, organizatorjem Industrijskega foruma IRT.

Uporabniku se investicija povrne v desetih mesecih
Prejela sta ga podjetje Danfoss Trata in Institut Jožef Stefan za razvoj inteligentnih motornih pogonov, ki v kombinaciji s tlačnimi regulatorji brez pomožne energije omogočajo optimizacijo celotnega omrežja daljinskega ogrevanja oziroma hlajena ter podpostaj. Žan Kozan iz podjetja Danfoss Trata je na konkretnem primeru pojasnil glavne prednosti in učinkovitost sistema za uporabnika: »Sistem smo inštalirali v toplarni v Nemčiji. Sistem prinaša takšno povečanje učinkovitosti, da se je uporabniku izračunana povratna investicija povrnila v desetih mesecih.«

Že drugo priznanje za skupno sodelovanje
Komisija je v utemeljitvi izbora zapisala, da sta raziskovalni skupini sodelovali v vseh fazah življenjskega ciklusa izdelka od zasnove do certificiranja ustreznosti izdelka za prodajo na trgu. Pri tem so sodelavci odseka prispevali tista znanja, ki so raziskovalni skupini v podjetju primanjkovala za uspešen razvoj nekaterih inovativnih rešitev pri razvoju nove družine inteligentnih motornih pogonov za optimizacijo daljinskih energetskih omrežij, s tem pa omogočila tržno prednost pred konkurenco, ki se kaže tudi v treh mednarodnih patentih in zaščiti blagovne znamke. Raziskovalni skupini uspešno sodelujeta tudi pri tržnih aktivnostih, diverzifikaciji izdelkov ter potrebnih prilagoditvah ob izvedbi aplikacij. Poleg vzorčnega sodelovanja, ki v vseh pogledih izpolnjuje merila za priznanje TARAS, je pomemben še okoljski vidik nove serije ventilov, ki omogočajo učinkovitejša daljinska energetska omrežja in podomrežja ter manjšo rabo energije in nižje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Danfoss Trata in Inštitut Jožefa Stefana (Odsek za sisteme in vodenje) sta med drugim za skupno sodelovanje že leta 2015 prejela priznanje TARAS.

Drugi finalist za priznanje TARAS sta bili ekipi družbe Plamtex INT in Instituta Jožef Stefan za inovativno programsko rešitev, ki avtomatizira napovedovanje časov operacij pri izdelavi orodij s pomočjo umetne inteligence oz. strojnega učenja.

Foto: Luka Karničnik za Industrijski forum IRT

Na fotografiji: prejemniki priznanja TARAS (od leve proti desni): dr. Tomaž Perme, doc. dr. Damir Vrančić, IJS, Gašper Garantini in Žan Kozan iz podjetja Danfoss Trata, Darko Švetak;

Dodatne informacije: komunikacije@mediade.si, 041 213 451 (Matjaž Kljajić)

Priznanje TARASTARAS je inovativen, razvojno usmerjen in tehnološko odličen.

TARAS je drzen in daljnoviden, je korak pred drugimi …

TARAS je priznanje za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij. Podeljuje ga organizator Industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT3000.

Priznanje je namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalno-razvojnimi organizacijami in skupinami ter razvojnimi skupinami v industriji in gospodarstvu. Predmet razpisa za priznanje je izdelek, rešitev ali storitev, ki je bila v celoti ali v bistvenem delu razvita v sodelovanju med razvojnim partnerjem in naročnikom iz gospodarstva. Prijavljeni izdelek oziroma rešitev ali storitev mora biti razvit/razvita do stopnje nastopa na trgu, uporabe ali prodaje licence.

Kipec je delo oblikovalcev Nine Mihovec in Petra Rojca, partnerjev v podjetju Wilsonic Design, d. o. o., podjetje Akrapovič, d. d., pa ga je izdelalo iz titana po najsodobnejšem postopku ulivanja.

Plamtex INT, d.o.o. in Institut »Jožef Stefan«

Plamtex INT je mednarodno uveljavljen proizvajalec termoplastičnih elementov za avtomobilsko industrijo. Proizvajamo jih z visokotlačnim brizganjem, orodja za brizganje pa izdelujemo v lastni orodjarni. Orodja so zaradi specifičnosti izdelkov individualizirana, obseg izdelave pa je le nekaj kosov letno. Izdelava orodja obsega več faz: na osnovi specifikacij izdelka s programsko opremo za CAD orodje najprej načrtamo kot negativ izdelka, ki ga bomo brizgali, sledi planiranje operacij za izdelavo orodja in nato njihova izvedba. Ključni korak planiranja je ocena trajanja operacij v izdelavi orodja, kot so rezkanje, potopna erozija itd. To je v preteklosti potekalo ročno, na osnovi izkušenj. Takšne napovedi so bile pogosto nezanesljive, posledice pa neustrezno ocenjeni stroški izdelave, nižja kakovost izdelanih orodij zaradi hitenja v primeru prekratkih planiranih časov in izmet v primeru nezadostne kakovosti orodij.
Za omilitev teh težav smo vpeljali inovativno programsko rešitev, ki avtomatizira napovedovanje časov operacij pri izdelavi orodij s pomočjo umetne inteligence oz. strojnega učenja. Iz značilk CAD prikazov orodij, izdelanih v preteklosti, in dejanskih časov proizvodnih operacij zanje so bili zgrajeni napovedni modeli, ki za dani CAD prikaz novega orodja predvidijo trajanja operacij za njegovo izdelavo. Rešitev je integrirana z informacijskim sistemom za upravljanje proizvodnje ter v veliki meri odpravlja omenjene težave in prispeva k višji konkurenčnosti podjetja.

Danfoss Trata, d.o.o. in Institut »Jožef Stefan«

Sistemi daljinske energetike predstavljajo prihodnost oskrbe z energijo na področju ogrevanja in hlajenja, saj predstavljajo velik potencial na področju zmanjšanja rabe primarne energije za navedene namene. Za doseganje učinkovitih omrežij, katera potrebujejo manj primarne energije, potrebujemo optimizacijo tako na strani omrežja, kot tudi na strani končnih uporabnikov –podpostaj. V Danfossu smo za ta namen razvili dva inteligentna motorna pogona, ki v kombinaciji s tlačnimi regulatorji brez pomožne energije omogočajo optimizacijo podpostaj (iSet), kot tudi celotnega omrežja daljinskega ogrevanja oziroma hlajena (iNet). Optimizacijo podpostaj oz. omrežja, inteligentna motorna pogona iSet in iNet dosežeta na sledeč način:

1. iSET (avtonomni način delovanja): inteligentni motorni pogon je povezan z motornim pogonom za regulacijo temperature. Iz položaja odprtosti motornega ventila zazna morebitna nihanja, in glede na obratovalno točko algoritem oceni stopnjo spremembe, ki je potrebno za odpravo nihanj. To doseže z nižanjem tlačne razlike na motornem ventilu. Ko se potreba po prenosu toplote (energije) poveča, algoritem znova prilagodi želeno tlačno razliko.

2. iNET (način za upravljanje na daljavo): upravljalec omrežja glede na potrebe po količini toplote in glede na trenutno proizvodnjo, po potrebi spremeni tlačno razliko v želeni veji omrežja.

Dosedanji prejemniki priznanja TARAS

Vse dosedanje dobitnike priznanja TARAS si lahko ogledate na spletnem mestu Industrijskega foruma IRT.