EIT Manufacturing Hub

IRT3000 je v sodelovanju z EIT Manufacturing Hub, Slovenija organiziral natečaj “IRT3000 išče študentsko poslovno potencialno idejo”, na katerem je sodelovalo šest izbranih študentskih idej s poslovnim potencialom na področju proizvodnih tehnologij, novih izdelkov, digitalizacije, čistih procesov, pametnih tovarn in industrijskih rešitev.

Vsak študent / študentski tim je svojo idejo predstavil v 10 minut dolgem video posnetku, kjer je razkril pomen ideje, model poslovanja, raziskavo potencialnega trga in še veliko več… Video posnetki so še vedno dostopni na: https://eforum-irt.si/eit-manufacturing-hub/

Strokovna komisija je vseh šest idej ocenila kot zelo obetavne, najboljše 4 ideje pa so naslednje:

 

1. mesto: Smart pad Systems

2. mesto: Dežnik za iskanje lokacij ozvezdij

3. mesto: Izdelava pelet iz kavnih usedlin

4. mesto: Nanodize – Elektro-kemični 3D tisk kovin

 

Prva tri mesta prejmejo denarno nagrado, 4. mesto pa tolažilno.

 

EIT Manufacturing Hub je vozlišče EIT mreže organizacij in inovacij na področju proizvodnje, podprto s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT) in Evropske Unije (Horizon Europe).

Cilj mreže EIT Manufacturing je združevanje evropskih proizvajalcev v inovacijskih ekosistemih, ki evropskim izdelkom, postopkom in storitvam dodajo edinstveno vrednost in navdihujejo za ustvarjanje globalno konkurenčne in trajnostne proizvodnje. EIT tako združuje tri stebre: izobraževanje, inovacije, industrializacijo.

V Sloveniji ima EIT Manufacturing hub sedež na Univerzi v Ljubljani, dejavnosti EIT Manufacturing Hub pa vodi njena članica – Fakulteta za strojništvo.

Osrednji cilji in naloge so:

  • ustvariti enotno predstavitev EIT Manufacturing v državah EIT regionalne inovacijske sheme RIS – vzhodna EU regija,
  • povečati vključenost in sodelovanje lokalnih partnerjev ter pridobivanje novih članov,
  • podpirati lokalne inovatorje in MSP,
  • dvigniti ozaveščenost in pridobiti podporo lokalnih/nacionalnih organov,
  • razširjanje dejavnosti med poslovno / industrijsko in akademsko sfero (fakultete in študenti),
  • izvajanje prenosa strokovnega znanja in izkušenj za lažji razvoj podjetij/inovatorjev (zagonska podjetja, digitalizacija, širitve, itd.).
Kontaktni podatki
Kontaktna oseba za EIT Manufacturing Hub Slovenija:


Franci Pušavec


Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana

IRT3000 v sodelovanju z EIT Manufacturing Hub, Slovenija predstavlja šest izbranih študentskih idej s poslovnim potencialom na področju proizvodnih tehnologij, novih izdelkov, digitalizacije, čistih procesov, pametnih tovarn in industrijskih rešitev. Vsak študent / študentski tim svojo idejo predstavi v 10 minut dolgem video posnetku, kjer razkrije pomen ideje, model poslovanja, raziskavo potencialnega trga in še veliko več…

Ideja
Izdelava pelet iz kavnih usedlin

Aleks Hedl, Andreja Turk
aleks.hedl@student.um.si
Univerza v Mariboru / Fakulteta za strojništvo

V Sloveniji dnevno popijemo velike količine kave, kar vodi do nastanka velikih količin odpadne kavne usedline. Velik del le-te pristane na odlagališčih, kar ima negativen vpliv na okolje. Ideja je, da bi iz odpadka – kavne usedline pridobili produkt z dodano vrednostjo. To bi naredili tako, da bi odpadke zbirali pri različnih gostinskih obratih, za kar bi jim zagotovili namenske posode. Odpadek bi nato ustrezno pripravili in ga v proizvodnem procesu predelali v kavne pelete. Ti bi se uporabljali v energetske namene za ogrevanje stavb, v obstoječih kotlin za lesne pelete. Glavna prednost kavnih pelet pred lesnimi je višja kurilna vrednost in uporaba materiala, ki bi se drugače zavrgel. Širši namen projekta je implementacija krožnega gospodarstva na nacionalni ravni, s čimer bi se približali smernicam evropske unije glede reševanja problematike odpadkov in zmanjšali uporabo primarnih virov.

Ideja
Dr. X – Medicinska lepilna pištola

Jakob Kolman
jakob.kolman@gmail.com
Univerza v Ljubljani / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Dr. X je medicinska lepilna pištola, ki z lepljenjem ran nadomešča kirurški poseg šivanja ran z namenom lepšega celjenja ran in skrajšanja časa operativnega posega. Pištola je prenosna in tako primerna za uporabo bodisi v operacijski sobi ali na terenu. Zaradi potrebe po sterilizaciji pištole pred njeno ponovno uporabo jo obdaja v celoti razstavljivo kovinsko ohišje. Celoten postopek segrevanja traja le nekaj sekund. Pištolo napajajo bateriji za večkratno polnjenje velikosti AAA in električne napetosti 1,5 V, ki talilno enoto segrejeta v roku 60 sekund. Lepilo, ki se uporablja v obliki lepilnih bombic, je biorazgradljiv poliestrski polimer imenovan polikaprolaktan. Ta se v človeškem telesu popolnoma razgradi v roku nekaj tednov. Pištola se segreje do temperature 45°C tj. do tališča lepilnih bombic. Lepilo se med lepljenjem rapidno ohlaja na telesno temperaturo 37°C, kar preprečuje nastajanje opeklin. Iz ergonomskega vidika cilindričen prijem izkorišča moč oponilnega palca, s katerim najlažje iztisnemo lepilo v najkrajšem možnem času. Podpora mezinca zagotavlja stabilnost prijema, preprečuje rotacijo pištole in omogoča maksimalno preciznost roke pri lepljenju s tem, kosmo z mezincem naslonjeni na podlago.

Ideja
Nanodize – Elektro-kemični 3D tisk kovin

Janko Tuta
janko.tuta73@gmail.com
Univerza v Ljubljani / Fakulteta za strojništvo

Ideja temelji na razvoju 3D tiskalnika kovin. Tiskalnik deluje po principu selektivne galvanizacije, kjer šoba tiskalnika z prevodno površino – katodo vzpostavi kontakt v obliki kapljice elektrolita, tako da dovede elektrolit iz rezervoarja, kjer se nahaja tudi anoda. Med katodo in anodo nato ustvarimo pretok elektronov, kar sproži nanos kovine, saj se kationi na katodi reducirajo v kovino v ničelnem valenčnem stanju. Opisana tehnologija omogoča selektivni nanos kovin na poljubne surovce. Ta tehnologija ima potencial na področju aditivnih tehnologij, saj so dosedanje tehnologije 3D tiska izjemno drage in nedostopne večini. Predlagani sistem pa ima korenine v že dobro razvitih področjih, kot je nanos zlata, bakra, kroma, ipd., ter ne uporablja dragih tehnologij, kot je lasersko selektivno sintranje, kar prinese k manjši končni ceni sistema. Sistem bi bil zanimiv tudi za industrijo, kjer se vedno bolj uveljavljajo aditivne tehnologije in je zanimanje po napravi, ki selektivno nanaša kovino na konvencionalno izdelane polizdelke, velika.

Ideja
Easy heat – Samo-grelno pakiranje malice

Jure Trdin
trdin.jure1@gmail.com
Univerza v Mariboru / Fakulteta za strojništvo

Gre za posebno pakiranje malice na videz zelo podobno tem, ki jih že zdaj najdemo v trgovinah v hladilnikih. Težava teh pakiranj je, da je tam hrana hladna in da jo segrejemo potrebujemo štedilnik, pečico ali mikrovalovno pečico, katere niso vedno dostopne, se posebej na prostem. Pri moji ideji bi se na spodnji strani nahajali dve kemikaliji, katere bi ob mešanju sprostile toploto in s tem segrele hrano v njej. To mešanje bi aktivirali s posebnim mehanizmom, podobno kot pri plastenki Cedevite. Tako bi rešili problem pogrevanja te hrane. Mislim, da bi bila ideja uspešna, predvsem v teh časih pandemije, ko so gostilne in restavracije zaprte, saj bi na tak način zelo preprosto zagotovili toplo malico ljudem, ki delajo na prostem, npr. gradbišča, gozdovi itd.

Ideja
Dežnik za iskanje lokacij ozvezdij

Matic Markovič
matic.markovic@student.um.si
Univerza v Mariboru / Fakulteta za strojništvo

Dežnik za iskanje lokacij ozvezdij je namenjen ljubiteljem astronomije ali kot učni pripomoček osnovnošolcem/srednješolcem. Omogoča iskanje ozvezdij severnega neba, ki ne zaidejo pod horizont in jih je mogoče opazovati vse dni v letu (Veliki medved, Mali medved, Kasiopeja, Kefej, Perzej, Kuščar, Žirafa, Zmaj, Labod, Ris). Potek iskanja ozvezdij: – S pomočjo velikega voza poiščemo zvezdo Severnico. – Odprt dežnik z iztegnjeno roko usmerimo proti Severnici. – Dežnik zavrtimo tako, da se veliki voz, natisnjen na platnih, prekrije z velikim vozom na nebu. Tako vsa ozvezdja na platnih prekrijejo ozvezdja na nebu. – Nato pogled usmerimo v poljubno ozvezdje na platnih dežnika, odmaknemo dežnik in iskano ozvezdje zagledamo na nebu. Prototip dežnika je sestavljen iz 14 prozornih platen z natisnjenimi točkami (zvezde), povezavami med točkami (ozvezdja), imeni ozvezdij in upodobitvami ozvezdij. Na vrhu dežnika je nameščen LED trak, ki ob pritisku na tipkalo 3D natisnjenega ročaja osvetli ozvezdja na platnih.

Ideja
Smart pad Systems

Jakob Mali
jakob.mali@hotmail.com
Univerza v Ljubljani / Fakulteta za strojništvo & Fakulteta za elektrotehniko

Z industrijo 4.0 smo prešli v čedalje večjo avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje. Vsak izdelek ima svojo kodo, na kateri so zapisani vsi pomembni podatki. Kodo pa lahko najdemo tudi na njihovi embalaži. Vsaka paleta, na kateri se izdelki prenašajo med različnimi linijami ter obrati ima svojo kodo. Te kode so največkrat v obliki črtne kode ali QR kode, ki so edinstvene za to embalaži. Naša ideja bi postopek identificiranja embalaže poenostavila in omogočila še natančnejši nadzor. Tehnologije črtnih in QR kod bi zamenjali z NFC značko. Ta t.i. Smart Pad, bo uporabniku omogočil, da bo kodo dopolnjeval, jo spremenil ter prilagajal. Poleg standardizirane kode pa bo na njej lahko zapisal tudi interno kodo. Ta sistem bo omogočal natančno branje kode. Vsaka paleta pa ne bo imela le kode s katero lahko pridemo do podatkov, kaj je na njej, ampak bodo te podatki že napisani v Smart Padu.